Consult in Cultuur
Nieuwstraat 31
7411 LG Deventer

T 0625 082 219
E o.berg@kpnmail.nl

De Adviseur

'De klant centraal in plaats van de subsidiënt centraal'

Consult in Cultuur adviseert organisaties en gemeenten op het snijvlak van publieke ondersteuning en marktgericht denken. In deze tijden van afnemende subsidies is cultureel ondernemerschap het nieuwe toverwoord. Maar wat is dat dan en wat versta je daar dan onder? Maar vooral; hoe pak je dat dan aan? Samen met Dirk Noordman van Adviesbureau Cultuurtourisme deed Otto Berg daar onderzoek naar. Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.

Vragen waarop Consult in Cultuur met u meedenkt:

  • Welke keuzes moet ik maken om met minder subsidie een toekomstbestendig cultuurbeleid in te richten?
  • Hoe kan ik samen met marktpartijen zorgen dat er een evenwichtig kunst(educatie) aanbod blijft?
  • Met wie kan ik samenwerken om efficiënter te werken?
  • Hoe kan ik mijn organisatie zo inrichten dat er minder subsidiegeld nodig is?
  • Hoe kan ik mijn medewerkers ondernemender maken?
  • Hoe kan ik mijn personeelsbeleid zo inrichten dat er een ondernemende en lerende organisatie ontstaat?
  • Hoe kan ik innoveren, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe media.