Consult in Cultuur
Nieuwstraat 31
7411 LG Deventer

T 0625 082 219
E o.berg@kpnmail.nl

De trainer

‘Kunst moet, als tegenwicht tegen de hardheid in het leven' gevoeligheid bij mensen creëren.’
(Wagemans)

Consult in Cultuur verzorgt trainingen en workshops op diverse terreinen.

  • projectmanagement
  • ondernemerschap
  • kwaliteitszorg
  • personeelsbeleid
  • strategisch beleid
  • intervisie
  • coaching van teams en individuele medewerkers